Innovasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraftteknologiar mv.

St.meld. nr. 47 (2003-2004), Innst. S. nr. 135 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 04.03.2005 Innst. S. nr. 135 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.2005

   Behandlet i Stortinget: 15.03.2005