Innberetning fra valgkomiteen om valg av et varamedlem til den utvidede utenrikskomite

S. nr. 1 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen