Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm og Lodve Solholm om å oppheve markedsreguleringen av egg og fjørfe

Dokument nr. 8:3 (2004-2005), Innst. S. nr. 29 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lodve Solholm, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 16.11.2004 Innst. S. nr. 29 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2004