Forslag fra stortingsrepresentantene Olav Gunnar Ballo, Sigbjørn Molvik og Ola D. Gløtvold om rett til tilståelse av rehabiliteringspenger utover 52 uker etter unntaksbestemmelsene

Dokument nr. 8:6 (2004-2005), Innst. S. nr. 65 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ola D. Gløtvold, Olav Gunnar Ballo, Sigbjørn Molvik Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SV) og (SP) Innstilling avgitt 01.12.2004 Innst. S. nr. 65 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2004

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2004