Forslag fra stortingsrepresentantene Heikki Holmås, Geir-Ketil Hansen og Karin Andersen om tiltak for bedre behandling av ikke-returnerbare asylsøkere med endelig avslag og andre ikke-uttransporterbare utlendinger

Dokument nr. 8:26 (2004-2005), Innst. S. nr. 151 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir-Ketil Hansen, Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 17.03.2005 Innst. S. nr. 151 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2005

   Behandlet i Stortinget: 19.04.2005