Forslag fra stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 8. desember 2004 (jf. Innst. O. nr. 33): Stortinget ber Regjeringen arbeide for at norsk industri skal ha like krav til utslipp av såkalte klimagasser som man har i andre land innen EØS-området.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet