Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Ingrid Fiskaa, May Hansen og Ingvild Vaggen Malvik om kartlegging av det reelle behovet for praktisk bistand i hjemmet til foreldre i forbindelse med fødsel i landets kommuner

Dokument nr. 8:33 (2004-2005), Innst. S. nr. 149 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingrid Fiskaa, Ingvild Vaggen Malvik, Karin Andersen, May Hansen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 17.03.2005 Innst. S. nr. 149 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2005

   Behandlet i Stortinget: 11.04.2005