Bistand i forbindelse med flodbølgekatastrofen rundt Det indiske hav

St.prp. nr. 36 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 13.01.2005 Innst. S. nr. 94 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.01.2005

   Behandlet i Stortinget: 18.01.2005