Lov om utdanningsstøtte

Ot.prp. nr. 48 (2004-2005), Innst. O. nr. 75 (2004-2005), beslutning. O. nr. 68 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 14.04.2005 Innst. O. nr. 75 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.04.2005

   Behandlet i Odelstinget: 19.04.2005

   Behandlet i Lagtinget: 26.04.2005