Bevilgninger på statsbudsjettet for 2005

(Budsjett-innst. S. nr. 5 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005))

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2004 Budsjett-innst. S. nr. 5 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2004

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2004