Bevilgninger på statsbudsjettet for 2005 - Svalbardbudsjettet

(Budsjett-innst. S. nr. 14 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005))

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2004 Budsjett-innst. S. nr. 14 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2004