Forslag fra stortingsrepresentantene Rolf Reikvam, Lena Jensen, Karin Andersen og Sigbjørn Molvik om å lovfeste at fylkeskommunene skal tilby opplæring etter modellen skole på arbeidsplassen

Dokument nr. 8:43 (2004-2005), Innst. S. nr. 142 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen, Lena Jensen, Rolf Reikvam, Sigbjørn Molvik Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 17.03.2005 Innst. S. nr. 142 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2005

   Behandlet i Stortinget: 12.04.2005