Forslag fra stortingsrepresentantene Inga Marte Thorkildsen, May Hansen og Heikki Holmås om å gi gjenværende forelder midlertidig status som aleneforsørger når den andre forelderen fengsles i tre måneder eller mer

Dokument nr. 8:75 (2004-2005)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Heikki Eidsvoll Holmås, Inga Marte Thorkildsen, May Hansen Saken er til behandling i sosialkomiteen Forslag fra (SV) Bortfaller på grunn av Stortingsvalget

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet