Forslag fra stortingsrepresentantene Ågot Valle, Sigbjørn Molvik, Jan Olav Olsen og Åse Gunhild Voie Duesund om å gjøre FN-dagen, 24. oktober, til offisiell flaggdag i Norge

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Gunhild Woie Duesund, Ågot Valle, Jan Olav Olsen, Sigbjørn Molvik Saken er behandlet i utenrikskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 09.06.2005 Innst. S. nr. 267 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2005