Forslag fra stortingsrepresentantene Heidi Sørensen, Bjørn Jacobsen, Siri Hall Arnøy og Hallgeir H. Langeland om innføring av midlertidig forbud mot import av tropisk tømmer og trevirke

Dokument nr. 8:79 (2004-2005), Innst. S. nr. 268 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørn Jacobsen, Heidi Sørensen, Hallgeir H. Langeland, Siri Hall Arnøy Saken er behandlet i utenrikskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 09.06.2005 Innst. S. nr. 268 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2005