Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om endringer i barnetrygdloven mv. (meldeplikt for skoler, innstramming av retten til barnetrygd under utenlandsopphold mv.)

Ot.prp. nr. 106 (2004-2005), jf. Ot.prp. nr. 13 (2005-2006), Innst. O. nr. 33 (2005-2006), beslutning. O. nr. 41 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementetInnstilling avgitt 02.03.2006Innst. O. nr. 33 (2005-2006)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Lovvedtaket medfører at skoler kan pålegges å gi rutinemessige meldinger når elever har fravær som kan skyldes utenlandsopphold. I tillegg strammes retten til barnetrygd ved utenlandsopphold inn slik at barnet ikke regnes som bosatt i Norge ved fravær som er ment å vare mer enn seks måneder (tidligere tolv måneder). Vedtaket ble fattet enstemmig.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 02.03.2006

  Behandlet i Odelstinget: 09.03.2006

  Behandlet i Lagtinget: 16.03.2006