Endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2005 under Barne- og familiedepartementet

St.prp. nr. 21 (2005-2006), Innst. S. nr. 60 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 14.12.2005 Innst. S. nr. 60 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i budsjettet for Barne- og familiedepartementet for 2005. Vedtaket er i samsvar med Regjeringens forslag i St. prp. nr. 21 (2005-2006). Vedtaket ble fattet enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2005