Utbygging, anlegg og drift av Tyrihans

St.prp. nr. 30 (2005-2006), Innst. S. nr. 88 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 09.02.2006 Innst. S. nr. 88 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt samtykke til at en plan fremlagt i en stortingsproposisjon fra Regjeringen - for utbygging, anlegg og drift av Tyrihans-feltet i Norskehavet utenfor kysten av Nord-Trøndelag og Nordland, godkjennes.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2006

   Behandlet i Stortinget: 16.02.2006