Innberetning fra valgkomiteen om oppnevning av varamedlemmer for utenrikskomiteens medlemmer av Konsultasjonsorganet for EØS-saker (EØS-utvalget)

S. nr. 25 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.