Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006

Budsjett-innst. S. nr. 4 (2005-2006), jf. St.prp. nr. 1Tillegg nr. 1 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 25.11.2005 Budsjett-innst. S. nr. 4 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for rammeområde 5 - kapitler under Justis- og politidepartementet mv.- for 2006. Rammeområdet omfatter alle administrasjonsgrener under justis- og politidepartementet med unntak av Svalbardbudsjettet, Samfunnssikkerhet og beredskap, Nødnett og aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon. Det er bevilget kr. 12 450 486 000 til rammeområdet. Vedtaket ble gjort med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, og er i tråd med forslaget fra regjeringen Stoltenberg.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2005

   Behandlet i Stortinget: 01.12.2005