Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006

Budsjett-innst. S. nr. 13 (2005-2006), jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006),

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2005 Budsjett-innst. S. nr. 13 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt fordeling av ramme 18 på inntekts- og utgiftskapittel under Samferdselsdepartementet , Fiskeri- og kystdepartementet , Justisdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Vedtaket ble gjort med stemmene fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet og subsidiær støtte fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2005

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2005