Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006

Budsjett-innst. S. nr. 1 (2005-2006) jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.11.2005 Budsjett-innst. S. nr. 1 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2006, med vekslende flertall gjort vedtak om bl.a, skatt, avgift, toll, rammetilskudd mv. til kommunesektoren, statsbudsjettets kapitler om utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2005

   Behandlet i Stortinget: 24.11.2005