Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

St.meld. nr. 12 (2005-2006), Innst. S. nr. 197 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 06.06.2006 Innst. S. nr. 197 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten er forankret i åtte lover og dekker hensynet til mennesker, miljø og økonomiske verdier. Stortingsmeldingen er i all hovedsak rettet inn mot områdene sikkerhet og arbeidsmiljø. Det skal fremlegges en melding om HMS-tilstanden i petroleumsvirksomheten hvert fjerde år.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2006