Lov om endringer i lov 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser (pakkereiseloven)

Ot.prp. nr. 41 (2005-2006), Innst. O. nr. 39 (2005-2006), beslutning. O. nr. 50 (2005-2006) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 04.04.2006 Innst. O. nr. 39 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Lovendringen medfører blant annet en klargjøring av pakkereisedefinisjonen. Det foretas også en utvidelse av typer reisearrangementer som utløser plikt til å stille reisegaranti. Det gjennomføres også en utvidelse av Reklamasjonsnemnda for selskapsreiser ved at alle som stiller garanti til Reisegarantifondet plikter å delta i en utenrettslig klagenemnd.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.04.2006

   Behandlet i Odelstinget: 11.05.2006

   Behandlet i Lagtinget: 01.06.2006