Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Petter Løvik, Svein Flåtten, Kari Lise Holmberg og Peter Skovholt Gitmark om å styrke ansattes mulighet for medeierskap i egen bedrift

Dokument nr. 8:28 (2005-2006), Innst. S. nr. 138 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Tore Sanner, Kari Lise Holmberg, Peter Skovholt Gitmark, Petter Løvik, Svein Flåtten Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 09.05.2006 Innst. S. nr. 138 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Høyres representanter Sanner, Løvik, Flåtten, Holmberg og Gitmark om å styrke ansattes mulighet for medeierskap i egen bedrift. Stortinget vedtok mot stemmene fra Frp, H, KrF og V at dokumentet vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 16.05.2006