Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, André Oktay Dahl og Olemic Thommessen om generell og overordnet lovgivning hva angår diskriminering uavhengig av grunnlag

Dokument nr. 8:66 (2005-2006), Innst. S. nr. 54 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Erna Solberg, Olemic Thommessen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 28.11.2006 Innst. S. nr. 54 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre om generell og overordnet lovgivning om diskriminering uavhengig av grunnlag. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2006