Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas parlamentarikerforsamling (OSSE PA) for 2005

Dokument nr. 13 (2005-2006), Innst. S. nr. 171 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2006 Innst. S. nr. 171 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) på grunnlag av en Stortingsmelding fra regjeringen og årsrapporten fra Stortingets delegasjon til parlamentarikerforsamlingen. Parlamentarikerforsamlingen i OSSE kan spille en viktig rolle for å fremme stabilitet og demokratisk utvikling, ikke minst i Kaukasus og Sentral-Asia. Fokus på nordområdene tas med i det videre arbeidet i den parlamentariske forsamlingen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2006