Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Østerrike av 28. november 1995, undertegnet i Wien den 14. november 2005

St.prp. nr. 56 (2005-2006), Innst. S. nr. 179 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 30.05.2006 Innst. S. nr. 179 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å samtykke til å sette i kraft en protokoll til skatteavtalen av 28. november 1995 mellom Kongeriket Norge og Republikken Østerrike med formål å hindre dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og av formue, undertegnet i Wien den 14. november 2005. Den viktigste endringen av den gjeldende overenskomsten er bestemmelsen i protokollen om utbytte. Dessuten er bestemmelsene om utveksling av opplysninger endret. Videre inneholder protokollen endringer i den gjeldende overenskomstens bestemmelse om skattleggingen av gevinst ved salg av aksjer, samt enkelte endringer av mindre betydning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2006