Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk - Oslopakke 2

Dokument nr. 3:8 (2005-2006), Innst. S. nr. 67 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2006 Innst. S. nr. 67 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk - Oslopakke 2 Riksrevisjonens undersøkelse viser blant annet at målet om økt kollektivdel og bærekraftig transport ikke har vært styrende for arbeidet med Oslopakke 2. Det påpekes også at samordningen mellom de ulike aktørene har vært mangelfull; noe som har påvirket virkemiddelbruken. Komiteen sier i sin innstilling at den legger til grunn at erfaringene fra organsieringen av arbeidet med Oslopakke 2 vil komme til nytte ved organiseringen av Oslopakke 3. Stortinget har vedtatt at Dokument nr. 3:8 (2005-2006) Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk - Oslopakke 2 - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2006