Forslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Andersen, Per Roar Bredvold, Robert Eriksson, Tord Lien og Ketil Solvik-Olsen om nødvendige endringer for å skape nødvendig tillit mellom befolkningen i rovdyrutsatte områder og myndighetene

Dokument nr. 8:111 (2005-2006), Innst. S. nr. 61 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ketil Solvik-Olsen, Per Roar Bredvold, Robert Eriksson, Tord Lien, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 01.12.2006 Innst. S. nr. 61 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at et forslag fra Fremskrittspartiet om å foreta en del endringer for å skape nødvendig tillit mellom befolkningen i rovdyrutsatte områder og myndighetene ikke skal imøtekommes. Dette ble vedtatt av et flertall bestående av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venste.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2006