Utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken - Re grense i Vestfold

St.prp. nr. 80 (2005-2006), Innst. S. nr. 8 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 19.10.2006 Innst. S. nr. 8 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at bompengeselskap får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til bygging av rv 306 på strekningen Kirkebakken - Re grense i Horten kommune i Vestfold. Kostnadsoverslaget er på 306 mill. kroner, og prosjektet forutsettes i sin helhet finansiert ved bompenger. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2009. Prosjektet vil bedre framkommeligheten og trafikksikkerhetsforholdene på strekningen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.10.2006

   Behandlet i Stortinget: 26.10.2006