Tiltak for å begrense elektrisitetsbruken i husholdninger

St.prp. nr. 82 (2005-2006), Innst. S. nr. 33 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 10.11.2006 Innst. S. nr. 33 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag om en tilskuddsordning til elektrisitetssparing i husholdninger på statsbudsjettet for 2006. Det ble vedtatt å bevilge 5 mill. kr. til Enovas planlagte informasjonsvirksomhet under Kap. 1825, post 21 Spesielle driftsutgifter, og 46 mill. kroner under Kap. 1825, ny post 70 Tilskudd til elektrisitetssparing i husholdninger.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 30.11.2006