Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 51/2006 av 28. april 2006 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning nr. 1158/2005 om konjunkturstatistikk

St.prp. nr. 83 (2005-2006), Innst. S. nr. 23 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 01.11.2006 Innst. S. nr. 23 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gitt samtykke til godkjenning av beslutning i EØS-komiteen nr. 51/2006 av 28. april 2006 om innlemming i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning nr. 1158/2005 om konjunkturstatistikk. Forordningen er et viktig tilskudd til videre utvikling av harmonisert korttidsstatistikk innenfor EØS-området.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 09.11.2006