Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Australia, undertegnet i Canberra den 8. august 2006

St.prp. nr. 85 (2005-2006), Innst. S. nr. 25 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 01.11.2006 Innst. S. nr. 25 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Australia til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, undertegnet i Canberra den 8. august 2006. Avtalen følger i store trekk det mønsterutkastet som er utarbeidet av OECD og som er lagt til grunn i Norges skatteavtaler de senere årene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 09.11.2006