Sametingets virksomhet i 2005

St.meld. nr. 7 (2006-2007), Innst. S. nr. 202 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 15.05.2007 Innst. S. nr. 202 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har døftet stortingsmeldingen om Sametingets virksomhet i 2005, som er utarbeidet på bakgrunn av årsmeldingen fra Sametinget for 2005. Stortingsmeldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2007