Endringar i statsbudsjettet for 2006 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 17 (2006-2007), Innst. S. nr. 57 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2006 Innst. S. nr. 57 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Det er gjort endringer i statsbudsjettet under Utenriksdepartementet på en rekke kapitler. Vedtaket ble fattet enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2006