... og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring

St.meld. nr. 16 (2006-2007), Innst. S. nr. 164 (2006-2007) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 29.03.2007 Innst. S. nr. 164 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøfta og i hovudsak gått inn for Regjeringa sine forslag til tiltak for å motverke sosial ulikheit gjennom ein tidleg innsats for livslang læring. Tiltaka gjeld m.a. språkstimulering av barn i og utanfor barnehagane, prioritering av støttetiltak på eit tidleg tidspunkt i barneskolen når behov blir avdekka og omorganisering av rådgjevingstenesta i grunnskolen for å få gode utdanningsval og mindre fråfall i vidaregåande skole.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2007

   Behandlet i Stortinget: 16.04.2007