Riksrevisjonens undersøkelse om brukerretting av offentlige tjenester

Dokument nr. 3:3 (2006-2007), Innst. S. nr. 156 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.03.2007 Innst. S. nr. 156 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse om brukerretting av offentlige tjenester. Undersøkelsen viser blant annet at statlige virksomheter ikke har gjort nok for å sikre at brukernes behov blir ivaretatt på en god nok måte. Riksrevisjonen påpeker at Fornyings- og administrasjonsdepartementet bør spille en mer sentral rolle som pådriver for at statlige tjenester skal innrettes etter brukerenes behov. Stortinget har vedtatt at Riksrevisjonens undersøkelse om brukerretting av offentlige tjenester - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.2007

   Behandlet i Stortinget: 08.05.2007