Endringar i statsbudsjettet for 2007 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar

St.prp. nr. 80 (2006-2007), Innst. S. nr. 268 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2007 Innst. S. nr. 268 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samrøystes vedteke å auke Helse- og omsorgsdepartementets budsjett for 2007 med 21 mill. kroner som følgje av takstoppgjeret for fysioterapeutar. Samstundes blei Helse- og omsorgdepartementet gjeve fullmakt til å gjere endringar i trygderefusjonane for legehjelp og psykologhjelp frå 1. juli 2007 på grunnlag av eventuelle avtalar med Den norske legeforening og Norsk Psykologforening.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2007