Miljøpolitikk og rikets miljøtilstand

St.meld. nr. 26 (2006-2007), Innst. S. nr. 132 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 07.02.2008 Innst. S. nr. 132 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingsmeldingen om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand er diskutert og vedlagt protokollen. Meldingen omhandler Regjeringens miljøpolitiske hovedutfordringer framover, og den gir en status for miljøsituasjonen i Norge innenfor hele miljøfeltet. Det ble fremsatt 30 mindretallsforslag av forskjellige opposisjonspartier. Men ingen forslag fikk støtte fra flertallet bestående av representantene i Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet - og ingen forslag ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 14.02.2008