Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Miljøpolitikk og rikets miljøtilstand

St.meld. nr. 26 (2006-2007), Innst. S. nr. 132 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra MiljøverndepartementetSaken er behandlet i energi- og miljøkomiteenInnstilling avgitt 07.02.2008Innst. S. nr. 132 (2007-2008)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortingsmeldingen om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand er diskutert og vedlagt protokollen. Meldingen omhandler Regjeringens miljøpolitiske hovedutfordringer framover, og den gir en status for miljøsituasjonen i Norge innenfor hele miljøfeltet. Det ble fremsatt 30 mindretallsforslag av forskjellige opposisjonspartier. Men ingen forslag fikk støtte fra flertallet bestående av representantene i Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet - og ingen forslag ble vedtatt.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 07.02.2008

  Behandlet i Stortinget: 14.02.2008