Utbygging av Gjøa, Vega og Vega Sør

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 08.06.2007 Innst. S. nr. 278 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt utbygging av Gjøa, Vega og Vega Sør og plan for anlegg og drift av rør fra Gjøa - i samsvar med Regjeringens vilkår som fremsatt i st.prp. nr. 64 (2006-2007). Et forslag fra mindretallet v/ Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre - om å be Regjeringen evaluere lovverket rundt utbygging av kraftlinjer og fremme en sak om dette for Stortinget, fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2007