Samtykke til inngåelse av avtale mellom Danmark, Island og Norge om etablering av Nordisk Patentinstitutt av 5. juli 2006

St.prp. nr. 54 (2006-2007), Innst. S. nr. 237 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 31.05.2007 Innst. S. nr. 237 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt en avtale mellom Danmark, Island og Norge om etablering av Nordisk Patentinstitutt

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2007