Samtykke til ratifikasjon av en multilateral avtale av 9. juni 2006 om etablering av et felles europeisk luftfartsmarked (ECAA-avtalen)

St.prp. nr. 71 (2006-2007), Innst. S. nr. 259 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2007 Innst. S. nr. 259 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket i ratifikasjon av en multilateral avtale av 9. juni 2006 om etablering av et felles europeisk luftfartsmarked (ECCA-avtalen). Norge forblir dermed en del av Europas utvidete indre marked på luftfartens område.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2007