Tiltak for å unngå omgåelse av åpningstidsbestemmelsene i lov om helligdager og helligdagsfred

Dokument nr. 8:43 (2006-2007), Innst. S. nr. 129 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, Ingebrigt S. Sørfonn, May-Helen Molvær Grimstad Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 05.02.2008 Innst. S. nr. 129 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om å hindre omgåelse av åpningstidsbestemmelsene i lov om helligdager og helligdagsfred er vedtatt vedlagt protokollen. Vedtaket ble fattet mot stemmene til Fremskrittspartiet.. Innstillingen inneholder bl.a. merknader som gjelder praktiseringen av gjeldende regelverk.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 12.02.2008