Endra løyvingsvedtak på statsbudsjettet for 1994 under ymse kapittel administrert av Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 6 (1994-95), Innst. S. nr. 51 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1994 Innst. S. nr. 51 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1994

   Behandlet i Stortinget: 13.12.1994