Satsing på vindkraftproduksjon basert på havmøller

Dokument nr. 8:67 (2006-2007), Innst. S. nr. 288 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Margrethe Larsen, Gunnar Kvassheim, Leif Helge Kongshaug, Vera Lysklætt Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 17.06.2007 Innst. S. nr. 288 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre om satsing på vindkraftproduksjon basert på havmøller. Forslaget fikk bare tilslutning fra opposisjonspartiene, mens regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vedtok at forslaget skulle vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 23.10.2007