Innføre et forbud mot deponering av nedbrytbart avfall fra 1. januar 2009

Dokument nr. 8:78 (2006-2007), Innst. S. nr. 130 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børge Brende, Ivar Kristiansen, Peter Skovholt Gitmark Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 07.02.2008 Innst. S. nr. 130 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Høyre om å innføre et forbud mot deponering av nedbrytbart avfall fra 1. januar 2009, er vedlagt protokollen. Forslagets innhold er omtalt og votert over i innstillingen til st.meld. 34 (2006-2007) om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, innst. S. nr. 132 (2007-2008).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 14.02.2008