Fremdriftsplan for å sikre en varm, valgfri og verdig eldreomsorg som skinner

Dokument nr. 8:83 (2006-2007), Innst. S. nr. 50 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Harald T. Nesvik, Siv Jensen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 27.11.2007 Innst. S. nr. 50 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet 23 forslag fra Fremskrittspartiet som inngikk i et representantforslag om en framdriftsplan for å sikre en varm, valgfri og verdig eldreomsorg som skinner. Fem av forslagene fikk støtte fra Kristelig Folkeparti, mens Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre stemte mot samtlige forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2007