Forslag fra stortingsrepresentantene Siri Frost Sterri og Jan Tore Sanner om bruk av timer til valgfag for videregående kurs I (VK I) og videregående kurs II (VK II) Idrettsfag

Dokument nr. 8:74 (1994-95), Innst. S. nr. 196 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Tore Sanner, Siri Frost Sterri Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 07.06.1995 Innst. S. nr. 196 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1995