Bedre rammevilkårene for fosterforeldre

Dokument nr. 8:14 (2007-2008), Innst. S. nr. 196 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Gunhild Woie Duesund, Dagrun Eriksen, May-Helen Molvær Grimstad, Ola T. Lånke Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 22.04.2008 Innst. S. nr. 196 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslaget om fosterforeldre, fosterbarn og ettervern vedlegges protokollen. Varierende mindretall har fremmet en rekke forslag som ble støttet av ulike mindretall. Innstillingen inneholder for øvrig komite- og flertallsuttalelser om blant annet fosterforeldre og sosial rettigheter, opplæring, veiledning og avlastning, tilsyn og ettervern.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 29.04.2008